Alle matrassen zijn handgemaakt, zodat jij jarenlang op de beste kwaliteit slaapt > Bekijk het aanbod

Garantiebepaling

De garantiebepalingen  gelden uitsluitend als er gesproken kan worden van normaal gebruik.

Alleen de eerste koper heeft recht op het claimen van garantie.

Melding kan alleen worden gedaan bij het verkooppunt waar het product werd aangeschaft, ook als de koper inmiddels is verhuisd naar het buitenland.

De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken komen de koper / indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf / toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Productcombinaties van niet Ultima producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot afwijzing of beperking van de garantie leiden.

Op de maatvoering is een tolerantie van toepassing van 1% met een minimum van plus of min 1 cm. Afwijkingen binnen de tolerantie vallen niet onder de garantieregeling.

Ligplekvorming is een normaal verschijnsel. Voor matrassen en toppers geldt dat tot 5 jaar gebruik een plaatselijk hoogteverlies tot 1,5 cm toelaatbaar is. Dit hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is de maximale ligplekvorming tot 2,0 cm een normaal verschijnsel.

Indien er sprake is van materiaal- of productiefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Ultima garantievoorwaarden of een andere passende oplossing worden geboden.

Indien een defect niet hersteld kan worden kan het product vervangen worden door hetzelfde of een gelijkwaardig product, of kan een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Ultima bepaald of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.

Bij vastgestelde materiaal of constructiefouten zijn de volgende bepalingen van kracht:

Indien er sprake is van reparatie of vervanging zijn de kosten binnen het 1e en 2e jaar volledig voor rekening van Ultima. Na 2 jaar geldt een afschrijvingsprincipe. Dit verschilt per product, te weten:

Matrassen, boxsprings, ledikanten en lattenbodems: 5 jaar garantie, waarvan de eerste 2 jaar volledig. In 2 tot 3 jaar na factuurdatum ontvang je 75% korting, in 3 tot 4 jaar 50% korting en in 4 tot 5 jaar 25% korting, alles berekend over de aanschafwaarde van het oorspronkelijke product op de aanschafprijs van het vervangende product.

Topmatrassen en hoofdkussens: 2 jaar volledige garantie. Na deze periode vervalt iedere aanspraak op garantie.

Elektrische onderdelen en verlichting: op elektrische motoren, componenten en verlichting wordt 2 jaar volledige garantie gegeven. Dit geldt niet voor lampjes en batterijen. Na deze periode vervalt iedere aanspraak op garantie.

De koper is verantwoordelijk voor montage- en transportkosten. Door een beroep te doen op de garantie wordt de lopende garantieperiode niet onderbroken en begint er dus niet een nieuwe garantieperiode.